+98 17 32262617    |    +98 17 32221144

پروژه های پزشکی


مشاوره ، طراحی، اجرا و تجهیز فضاهای درمانی از مرحله نخست تا تحویل نهایی
نصب دستگاه های تصویربرداری شامل: سی تی اسکن، رادیولوژی، آنژیوگرافی، ام ار آی و...
ساخت چیلر برای دستگاه های ام ار آی جهت خنک کردن هلیوم
ساخت هواساز جهت تهیه هوای پاک و توزیع آن در فضاهای درمانی
نگهداری سیستم تاسیسات فضاهای درمانی از قبیل سرمایش - گرمایش و تهویه و تصویه هوا و ...

پروژه های اجرا شده:
    مشاوره و همکاری فنی بخش های تصویر برداری آنژیو گرافی، جراحی قلب، نصب و راه اندازی یو پی اس 200کاوا برای بیمارستان ابن سینا شهر دوشنبه تاجیکستان
    مشاوره و همکاری فنی در اجرا مرکز آنژیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان بوعلی تهران
    مشاوره و همکاری فنی در اجرا مرکز آنژیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان حضرت رسول (ص) تهران
    مشاوره و همکاری فنی در جرا مرکز آنژیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان سعدی اصفهان
    مشاوره و همکاری فنی در اجرا مرکز آنژیوگرافی بیمارستان امیرالمومنین کردکوی -استان گلستان
    مشاوره و همکاری فنی در اجرا مراکز تصویر برداری ام ار آی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد
    مشاوره و همکاری فنی در اجرا مراکز تصویر برداری ام ار آی گنبد کاووس - استان گلستان
    مشاوره و همکاری فنی در اجرا مراکز تصویر برداری ام ار آی شهرستان یاسوج
    مشاوره و همکاری فنی در اجرا مراکز تصویر برداری ام ار آی آراد گرگان - استان گلستان
    دمونتاژ سی تی اسکن زیمنس در بیمارستان پنجم آذر گرگان -استان گلستان
    مونتاژ سی تی اسکن زیمنس در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان -استان گلستان
    ساخت هواساز برای سایت دیالیز بیمارستان حضرت رسول (ص) تهران
    ...اطلاعات تماس

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - خیابان ولیعصر (عج) - عدالت13 - ساختمان صدف - طبقه چهارم
+98 17 3222 11 44     : تلفن
+98 17 3226 26 17     : تلفکس
+98 911 175 0535     +98 911 175 2281     : شماره همراه