+98 17 32262617    |    +98 17 32221144

پروژه های شرکت سازندگان بنای فردوس

پروژه های در حال اجرا

%پروژه ساخت ساختمان 16واحدی ابوذر - پیشرفت 95
%پروژه ساخت هتل آپارتمان روستای زیارت گرگان - پیشرفت 73
%گاز رسانی به حفره های خالی شهرستان مینودشت - پیشرفت 60
%گازرسانی به روستاهای دهستان دوزین - پیشرفت 95
%گازرسانی به روستاهای کلاله - پیشرفت 90

اطلاعات تماس

آدرس: ایران - گلستان - گرگان - خیابان ولیعصر (عج) - عدالت13 - ساختمان صدف - طبقه چهارم
+98 17 3222 11 44     : تلفن
+98 17 3226 26 17     : تلفکس
+98 911 175 0535     +98 911 175 2281     : شماره همراه